5 kroků k odškodnění - Právní centrum odškodnění

5 kroků k odškodnění nároků z dopravní nehody

Krok 1: Kontaktujte policii

Vždy je nejlepší, aby byly policejní zprávě uvedeny podrobnosti o nehodě nebo incidentu někým nezávislým, jelikož po nehodě můžete být v šoku a nebudete v nejlepší pozici, abyste mohli posoudit, co se stalo. Policie také zajistí, aby na místě byly přítomny osoby poskytující záchranné služby, které by pomohly zvládnout zranění nebo nebezpečné situace, jako je únik paliv nebo oleje. Policie také vypracuje policejní zprávu, tzv. Záznam o dopravní nehodě, což Vám výrazně usnadní nárokovaní škody z dopravní nehody.

Krok 2: Dejte dohromady veškeré podklady k dopravní nehodě

Dále je důležité shromáždit podklady, které budete potřebovat k řešení Vašeho pojistného plnění, a to např. zdokumentovat podrobnosti o nehodě a následně je poskytnout pojišťovně. Stejně tak je důležité schovávat účtenky a sledovat veškeré údaje spojené s dopravní nehodou.

Pojišťovna Vám vyplatí nároky na základě informací a dokumentace, které poskytnete. Pokud nepředložíte o vynaložených výdajích, pak pojišťovna může zaujmout zamítavý postoj k náhradám za nárok na škodu.

Krok 3: Kontaktujte pojišťovnu

Pokud se Vaše dopravní nehoda stala v posledních třech letech, a ne Vaším zaviněním a způsobila Vám zranění, či škodu, pak si můžete uplatnit veškeré škody spojené s dopravní nehodou na příslušné pojišťovně.

Pojišťovna však vždy není na Vaší straně a často tvrdí, že nehoda byla způsobena zcela nebo zčásti vaší vinou, a proto jsou oprávněni zaplatit pouze sníženou částku na Váš nárok.

Toto jednání s pojišťovnami může být frustrující a dokonce i rozčilující. Čím více informací a dokumentace poskytnete pojišťovně, tím větší pravděpodobněji získáte náhrady od pojišťovny za všechny Vaše nároky.

Kompenzace Vám pomůže pokrýt náklady za Vaše zranění, což Vám umožní získat léčbu nezbytnou k rekonvalescenci nebo Vám poskytne prostředky na přizpůsobení Vašeho domova nebo auta, pokud jste utrpěli vážná zranění.

Pokud se rozhodnete pro uplatnění škody, pak jsme Vám připraveni pomoci. Poskytujeme bezplatnou konzultaci, pří ní vám sdělíme informaci o tom, jak Vám můžeme pomoci.

Pomohli jsme stovkám lidí v obtížných situacích a sjednali finanční náhradu, která jim náležela poté, co utrpěli více či méně vážná zranění. Adekvátní odškodnění Vám pomůže ulehčit Vaši budoucnost, zejména pokud Vám zranění způsobilo dlouhodobé změny ve Vašem životě. Pomůže Vám například při pokrytí ​​cestovních nákladů, péče a léčby.