Podmínky pro uplatnění škody - Právní centrum odškodnění

Podmínky pro uplatnění škody z dopravní nehody

Abyste mohli uplatnit nárok, Vaše zranění musela být způsobena jiným motoristou nebo podmínkami na silnici. Jednoduše řečeno, Vaši nehodu musel zavinit někdo jiný.

Při pokusu o vyřízení vašeho nároku na náhradu škody se obvykle nebudete obracet na druhého řidiče. Komunikujete přímo s pojišťovnami. Pokud byla tedy nehoda způsobena jiným účastníkem silničního provozu, Vaše odškodnění bude vyplaceno jejím pojistitelem, nikoli viníky osobně.

Pokud jste byli poškozeni nepojištěným řidičem, tak Vaše náhrada škody bude zaplacena ČKP, Českou kanceláří pojistitelů, viz poradna(prolink)