Právní centrum odškodnění - Manuál pro klienty

Manuál pro klienty

Vážení klienti,

tímto manuálem si prosím dovolíme vyjasnit praktické otázky s odkazem na naši činnost.

Předně si prosím dovolíme upozornit, že na každém případu každého klienta pracuje velké množství lidí, např. soudní znalci, naše společnost, advokátní kanceláře, jedná se o multioborovou věc.

Naši klienti taktéž jednoduše předem nic neplatí, kdy každý náš případ na začátku podléhá nákladům desítek tisíc korun, klient neplatí žádné drahé právní služby, neplatí žádné drahé znalecké posudky (kdy např. posudek z oboru neurologie stojí i 30 000,- Kč), neplatí žádné významné kopie lékařských zpráv z oddělení, kde se léčil, které jsou nezbytné a mnoho dalšího, což je pro každého našeho klienta jistě vysoce přijatelné.

Ve smyslu výše specifikovaného si Vám dovolíme předložit 5 bodů (manuál) pro lepší pochopení naší činnosti současně s doprovodnými ,,praktickými otázkami“ našich klientů.

1. Podpis vyvážené smluvní dokumentace.

Dovolíme si prosím upozornit, že s předmětným náročným procesem pomáháme našim klientům, kdy našim klientem se stáváte po podpisu naší profesionální vyvážené dokumentace, která Vás k ničemu nezavazuje, samozřejmě pouze k zaplacení dohodnuté – sjednané provize a to pouze až z vymožené částky, jinak nikdy nic neplatíte, což je jistě vůči každému klientovi seriózní přístup.

Praktické dotazy:

Prosím proč podepisuji více dokumentace, proč nemůžu podepsat Příkazní smlouvu, která Vám ukládá povinnosti?

Odpověď společnosti:

Dovolíme si prosím sdělit, že veškerá naše dokumentace (balíček smluv) je podepisována z důvodu nezbytného respektování všech legislativních požadavků, nikoliv prosím z důvodu, že bychom Vás (i nás) chtěli administrativně zatěžovat, jedná se zejména o Pokyny, jakým způsobem naložit s penězi – tyto jsou z důvodu absolutní jistoty obou stran zasílány pouze přes účet – na Váš účet. Dále je nezbytné respektovat GDPR, proto udělujete nezbytné souhlasy s nakládáním s tzv. citlivými informacemi a další. Děkujeme.

2. Přistoupení k naší činnosti.

Po podpisu předmětné dokumentace, kdy se stanete našim klientem, je přistoupeno k naší činnosti a to ve smyslu shromažďování podkladů a zajištění odborných znaleckých posudků a dalšího, kdy prosíme, tyto jsou vysoce kvalitní a je nutné počítat se lhůtou 21-28 pracovních dnů pro jejich vyhotovení. Dále je vyřizováno ošetřovné a další a to ve smyslu a kooperaci s klientem, v jaké činnosti je (byl) omezen a další nezbytné požadavky.

V další fázi je spis předložen spolupracující advokátní kanceláři, kdy dochází k mimosoudnímu uplatnění oprávněných nároků. Dovolíme si prosím upozornit, že zde jsme teprve na začátku předmětné fáze, kdy se v první fázi nemusí rovnat uplatněná částka zaplacená částka a to vzhledem a ve smyslu nevyzpytatelného jednání pojišťoven, které se k věci vyjadřují – viz. výše. Samozřejmě je vždy trváno na zaplacení 100% uplatněného.

Praktický dotaz:

Dodal jsme Vám prosím požadované podklady, poslal jsme Vám Váš formulář na ošetřovné, na své zavolání Vám jsem byl informován, že pojišťovna rozporuje položku ve znaleckém posudku, proč mě o tomto nikdo neinformoval?

Odpověď:

Moc si prosím vážíme Vaší důvěry, kdy si prosím dovolíme upozornit, že Vaše věc nikdy ,,nespí“, jsme si vědomi velké odpovědnosti vůči Vám, kdy na každé Vaší věci pracuje spoustu lidí, kdy bohužel není v administrativních možnostech žádné společnosti vždy, myšleno při každém úkonu pojišťovny /a že je jich spoustu/, o tomto obratem kontaktovat každého klienta. Samozřejmě na zavolání každého klienta o aktuálním stavu jeho případu, který monitoruje náš systém, vždy podrobně informujeme.

Děkujeme.

3. Lhůta k vyřízení.

Naše případy běžně vyřizujeme v obecné lhůtě do 3 měsíců od uplatnění spolupracující advokátní kanceláří, kdy se jedná o mimosoudní vymáhání pohledávky vůči příslušnému pojistiteli. Dovolíme si upozornit, že každá pojišťovna pracuje jinak, kdy některá pojišťovna vyplatí uplatněné oprávněné nároky do 1 měsíce, některé ve lhůtě do 3 měsíců.

Dotaz:

Je to už více než 3měsíce a nemám ještě peníze, jak je to možné?

Odpověď:

Dovolíme si prosím upozornit, že toto jsou spíše jednotkové případy, do lhůty je ovšem nezbytné započítat 21-28 pracovních dnů na vyhotovení posudků a dalšího, kdy o toto mezidobí, v kterém je řešena taktéž další činnost, se plnění logicky protahuje, je tedy prosím nezbytné počítat obecně se lhůtou maximálně 3-4 měsíce do úplného vyřízení věci.

Děkujeme.

4. Když si to vyřídím sám, ušetřím za Vaši provizi.

Zde si prosím dovolíme odkázat na popis viz. níže, kdy toto je bohužel rozšířený zásadní omyl, kterým se klient běžně připraví i o mnoho set tisíc korun. Problematika předmětné činnosti při mimosoudním vymožení odškodného je odborná, kdy je nezbytné znát předmětné zákonitosti tohoto procesu, kdy (i z recenzí našich klientů) se Vám prosím vždy mnohonásobně vyplatí do tohoto jít s námi. Toto garantujeme, kdy tato garance má prosím hodnotu. V dalším si dovolíme odkázat na výše popsané.

Nevěříte?

Není jiná cesta k ověření tohoto, než nás vyzkoušet.

Děkujeme.

5. GDPR

Velmi si vážíme Vaší důvěry, kdy veškeré citlivé informace ve smyslu charakteru zranění při příslušném typu úrazu, které naše společnost řeší, jsou velmi důkladně a vysoce chráněny, kdy tyto jsou uloženy ve speciálních obálkách a uzavřeny v zamknutých vitrínách a jsou chráněny taktéž dalšími bezpečnostními prvky. Ochrana Vašich údajů je maximálně zvýšená a je pro nás absolutní prioritou.

Děkujeme.

Rozumíme prosím, že žádná sebevýznamnější částka nemůže vyvážit újmu, která klientovi vznikla, kdy každému klientovi přejeme zejména brzké uzdravení, pokud se ovšem rozhodne pro naši společnost, jsme připraveni mu profesionálně pomoci.

Poprosíme, v případě jakýchkoliv dalších podrobnějších dotazů je Vám taktéž prosím k dispozici naše personální zázemí na tel. 602 876 194 a to pondělí až pátek – 8h.-17h.

Děkujeme uctivě.

Vážíme si spolupráce s Vámi.

 

Vaše Právní centrum odškodnění, s.r.o.

www.vaseodskodneni.cz