Dopravní nehody - Právní centrum odškodnění

Poradna - dopravní nehody

 • Krácení odškodnění pro nepřivolání policie k autonehodě.

  Zákon o provozu na pozemních komunikacích vymezuje povinnost účastníků dopravní nehody ohlásit dopravní nehodu(prolink) policii, pokud dojde k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč.

  Pokud se účastníci dopravní nehody dohodnou na tom, že škoda je nižší než 100 tisíc Kč a že nedošlo k žádnému zranění, není potřeba nehodu hlásit Policii ČR. Stačí jen vyplnit záznam o nehodě a posléze jej předat své pojišťovně. Tuto povinnost má jak poškozený, tak viník nehody.

  Pro ty případy je vhodné v autě připravený formulář, který každý dostává společně se Zelenou kartou k uzavřenému povinnému ručení. Evropský formulář nebo Záznam o dopravní nehodě si můžete také stáhnout z internetu. Mezinárodní formulář má výhodu i v tom, že ho můžete použít i v případě, že se srazíte s příslušníkem jiné země, díky totožným údajům na formuláři si s cizincem můžete vyměnit kopie.

  V tiskopise jsou veškeré potřebné informace, které pojišťovna potřebuje pro likvidaci škody. Každý z účastníků nehody si pak nechá jednu kopii a jednu pošle své pojišťovně.

 • Byl jsem sražen nepojištěným vozidle-kam to můžu nahlásit? Kde uplatnit odškodnění po dopravní nehodě způsobené nepojištěným vozidlem?

  Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla říká, že poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem vozidla poskytuje Česká kancelář pojistitelů. Poskytnuté odškodnění následně Česká kancelář pojistitelů vymáhá po nepojištěném škůdci.

  Každopádně právě k tomuto typu dopravní nehody, kterou zavinil škůdce bez povinného ručení, doporučujeme k nehodě přivolat Policii České republiky, jelikož zajistí dostatek důkazů o nehodě a zjistí údaje o nepojištěném škůdci. Můžete přitom uplatňovat stejné nároky jako z pracovního úrazu (prolink), tedy způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví, tedy bolestné nebo ZSU, ošetřovné, ztrátu na výdělku, věcnou škodu atd.

 • Dopravní nehoda s cizincem- viník je cizinec?

  Standardním postupem při nehodě s cizincem je obrátit se na Českou kancelář pojistitelů (ČKP). Ta obvykle náhradou škody pověří některou z českých pojišťoven a ta si vyplacené pojistné plnění nechá od zahraniční pojišťovny viníka následně nahradit. Spoluúčast a další případné škody (bolestné, ušlý zisk/výdělek, cestovné, ošetřovné) pak můžete požadovat buď na České kanceláři pojistitelů, nebo přímo na zahraniční pojišťovně.