Dotazy klientů - Právní centrum odškodnění

Poradna - dotazy klientů

Váš dotaz: Dobrý den, děkuju za telefonické informace, omlouvám se, že ještě otravuju, ale chci si zeptat ještě na několik věcí, když se teda pro vás rozhodnu, protože vaše jednání se mi líbilo. Může nastat situace, jak jste říkal, že veškeré náklady, posudky a další platí vaše společnost za mě, že odborný znalecký posudek bude stát 7000,- kč, právní služby 8000,- kč, poplatky za lékařské zprávy 2000,- Kč, celkem tedy 17 000, vy pro mě vymůžete 15000 jako odškodnění a já vám tedy pak ale musím doplatit 2000Kč? Jak to je? Prosím ještě o vysvětlení děkuji. Petra L. Děčín

Vážená paní L.,

děkujeme opět za Vaši důvěru, že se obracíte na naši společnost. K Vašemu dotazu si prosím dovolujeme předložit a zejména vyjasnit následující.

Vámi nastíněná situace není prosím možná, to z těchto důvodů:

Pokud prosím pomineme, že při Vašem charakteru zranění, ve smyslu Vámi zaslaných předmětných lékařských zpráv, je výše odškodnění zjevně v částce několika set tisíc korun, jelikož charakter Vašeho zranění je zjevně závažný. S tímto máme prosím významné zkušenosti.

Dále si prosím dovolíme upozornit, že i při Vámi zvolené struktuře případu není tato konstrukce v žádném případě možná, jelikož příslušná pojišťovna platí vždy nákladné znalecké posudky a případné další (např. kopie lékařských zpráv..) náklady nad rámec Vašeho odškodnění (navíc), tedy na Vaše peníze - výši odškodnění (konkrétní částku) se u žádného klienta nikdy ,,nesáhne“.

Příslušná pojišťovna náklady na tyto významně kvalitní znalecké posudky a další vždy zaplatí nad rámec Vašeho odškodnění – ,,peněz“ (myšleno navíc). Je nutné taktéž tímto sdělit, že každý náš případ každého našeho klienta naši společnost, při prvním kontaktu, již ,,zatěžuje“ náklady několika desítek tisíc korun, kdy žádný náš klient, toto považujeme za seriózní přístup, nikdy nic neplatí, toto má každý klient garantováno naší profesionální smlouvou (ustanovení,, že veškeré náklady naše společnost),, kdy u nás, na rozdíl od konkurence, má tedy absolutní jistotu garantovánu přímo ve smlouvě.

Samozřejmě při zaplacení příslušným pojistitelem si částku např. za znalecký posudek ponechá naše společnost, jelikož tento posudek platila (vrátí se jí tyto již zaplacené náklady pouze zpět).

Děkujeme a budeme rádi, pokud se pro nás v předmětné věci rozhodnete.

Vážíme si spolupráce s Vámi.

Právní centrum odškodnění, s.r.o., www.vaseodskodneni.cz


Váš dotaz: 6.11. jsem při prudkém brždění tramvaje v Praze upadla a zlomila si ruku. zapsáno dispečinkem DP, sanita odvezla do nemocnice. Sádra. Celou dobu bolesti, stížnosti na sádru nikdo nebral vážně, prý je vše v pořádku. Rehabilitace nyní probíhá ( nyní přerušeno z důvodu nemoci pracovníka). Jiný lékař diagnostikoval Sudeckův syndrom po sádře. Mám za sebou velký počet aplikací terapie, bude ještě 15 - zatím výsledky částečné. Počítá se Sudeckův syndrom - jako další poškození mimo zlomeniny? Jaké lze předpokládat odškodnění ? Dopravní podnik se dosud neozval. Poradíte, jak dál. Děkuji předem I.K.

Vážená paní K.,

děkujeme za Váš email a za důvěru, že se obracíte na naši společnost.Ve smyslu Vašeho dotazu můžeme prosím konstatovat, že se zjevně jedná o závažnou věc, kdy s řešením tohoto typu úrazu máme velké zkušenosti. Předně je nutné uvést, že se jedná o odbornou problematiku, s kterou si klient prosím bohužel neporadí, je proto nutné a doporučujeme Vám nechat se ve věci zastoupit specializovanou společností. K Vašemu zranění uvádíme, že zcela jistě máte nárok na odškodnění a to odškodnění ve významné výši.

K Vašemu dotazu - výše odškodnění se vždy skládá z mnoha položek, např. hodnocení bolestného ve smyslu znaleckého posudku (pozor ne lékařského posudku, tedy pouze ,,formuláře" u praktického lékaře, který bohužel k tomuto hodnocení nemá erudici (toto je chybou). Znalecký posudek je vysoce kvalitní, samozřejmě respektuje nejen Váš popsaný charakter zranění, ale taktéž kompletně další (v textu zpráv) popsané diagnózy (tedy nikoliv jen v záhlaví zprávy popsané lékařem na odděleních, kde jste se léčila), jedná se o mnohonásobně vyšší částky než v případě lékařského posudku a to z mnoha důvodů. Bohužel klient se opět k tomuto soudnímu znalci z mnoha důvodů nedostane, dále je oprávněně uplatňováno tzv. ošetřovné, které bývá (pouze tato položka) běžně v desítkách tisíc korun (a u Vašeho charakteru zranění horní končetiny zjevně bude) a mnoho dalších položek, které naše společnost zařizuje. Co se týká Vašeho zranění, běžně řešíme úrazy v autobusu, případně ve vlacích, kdy uplatňujeme za klienty maximum možného a kdy máme s tímto (autobusy, vlaky, tramvaje) velmi dobré zkušenosti, jelikož tyto společnosti platí naší společností zařízené a uplatněné částky téměř ve 100% a to korektně ,,zrychleně“. Tedy bychom Vám prosím doporučili v celé věci naši společnost, kdy bychom si Vám, po Vašem odsouhlasení, dovolila zaslat naše profesionální smlouvy a pokyny, které Vás, samozřejmě kromě provize (a to pouze z vymožené částky, což garantuje smlouva) v dohodnuté výši, k ničemu nezavazují, případně, k Vám poslali našeho zkušeného obchodního spolupracujícího, který by Vám přivezl smlouvy a taktéž by Vám vše podrobně vysvětlil ve smyslu Vašeho dotazu.

V podrobnějších právních otázkách bych Vás prosím odkázala na telefonní číslo 774 722 622 - JUDr. Kunovjánek , na kterém můžete celou věc bezplatně prokonzultovat. Doporučuji prosím k celé věci přistupovat pečlivě, jelikož se jedná o vysoké částky, které naši klienti v podobných případech prostřednictvím naší společnosti obdrží.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktech.

Děkuji.

Právní centrum odškodnění


Váš dotaz: Nejsem spokojen s výši odškodného, které mi pojišťovna Uniqua vyměřila za zlomenou ruku. Neposkytli mi totiž přesnou a konkrétní informaci o tom, na základě, které částku vyměřili a nedoložili to. Předem děkuji za bezplatnou radu M. S.

Dobrý den,

předem děkujeme za důvěru, že se obracíte na naši společnost.

Ve Vaší věci se jedná o ,,klasický" kolorit a nepředvídatelné jednání pojišťoven v této zemi.

Je zjevné, že problematika odškodnění je složitá a každá pojišťovna, pokud si klient věc i pokusí zařizovat, ,,dá klientovi vždy mnohonásobně mnohonásobně míň". S tímto máme velké zkušenosti. Existuje dokonce studie, že klient, bez profesionálního zastoupení obdrží pouze 8% oprávněných nároků. Ve Vaší věci je ovšem prosím nezbytné zjistit, o jaký produkt se jedná. Zda se jedná o komerční pojistku nebo jiný typ pojištění, dále o jaký úraz se jedná a při jaké činnosti se toto stalo (,,co se stalo“). Prosím o sdělení těchto informací, bez tohoto prosím není možné věc bezplatně posoudit. Prosíme dále o sdělení kolik, Vám bylo vyplaceno a o jaké položky se jedná a naskenování předmětného likvidačního dopisu, který vždy pojišťovna zasílá s plněním. Následně je možné celou věc analyzovat a zejména přistoupit k uplatnění položek, kterémVám ze zákona náleží. Prosím tedy o sdělení ve smyslu výše nastíněného a to již prosíme na náš oficiální email, následně bychom si dovolil rozhodnout o dalším postupu, který bychom Vám podrobně vysvětlili.

Děkujeme.

S pozdravem

Právní centrum odškodnění, www.vaseodskodneni.cz


Váš dotaz: Dobrý den,chtěl bych se zeptat kolik procent si účtujete z celkové částky. Děkuji M.Z.

Vážený pane Z.,

Děkujeme za Vaši důvěru, že se obracíte na naši společnost. K Vašemu dotazu si prosím dovolíme sdělit následující.

Předně je nutné prosím upozornit, že problematika - proces odškodnění, kterým naše společnost klienty provádí je velmi složitá, kdy v žádném případě neplatí rovnice (kterou požívá určitá nekorektní konkurence), že čím je nižší provize, tím klient obdrží více. Řešíme běžně významné množství případů, kdy, při stejném charakteru zranění (myšleno stejná dg – diagnóza, např. zlomená ruka, zlomená čelist) získali naši klienti (nehoda v autobusu) mnohonásobně více při provizi 18%, než ,,druhá polovina autobusu“, která toto řešila jinou cestou při výši provize 0. Co se týká rozsahu našich provizí, tyto jsou běžně od 15% (děti a další) až do 22%. Záleží vždy výhradně na složitosti konkrétní věci, kdy přistupujeme k bezplatnému posouzení a následně rozhodneme o výši provize tak, aby toto bylo spravedlivé pro obě strany. Dovolíme si upozornit, že každý případ je svojí odborností jiný a každý vyžaduje jiný přístup, kdy v žádném případě prosím žádná věc neprobíhá tak, že naše společnost ,,někam pošle dopis“ a pojišťovna zaplatí peníze.

Toto je nezbytné vzít na vědomí.

Děkujeme.

Právní centrum odškodnění

Váš dotaz: Dobrý den, nevím jistě zda toto je případ pro vás, ale chceme se informovat, stala se nám tragická událost, kdy tchán šel na operaci s žaludkem v nemocnici, bohužel po šití se mu stehy v žaludku uvolnily a po otevření rány, nevím, jestli to vysvětluji dobře, bohužel zemřel. Můžeme se s tímto na vás taky obrátit? Chceme to určitě řešit a žádat odškodnění, protože podle nás je to přece jasné porušení povinností lékaře. Děkuji. A.Ch. Praha

Vážený pane Ch.,

děkujeme za Vaši důvěru, že se obracíte na naši společnost, taktéž děkujeme za Váš dotaz, K tomuto si prosím dovolíme sdělit následující:

Velmi nás mrzí, co se Vám přihodilo, bohužel, jak správně navozujete, takový případ nepředstavuje klasický případ odškodnění.

Jde o kauzu z oblasti medicínského práva, která by byla řešitelná přímo advokátní kanceláří. Pro úspěch ve věci by ovšem muselo být prokázáno skutečné pochybení lékaře. Samotný negativní výsledek operace, která vždy určitým rizikem je, ještě neznamená, že došlo k pochybení lékaře, resp. postupu non lege artis, který je základním předpokladem odpovědnosti zdravotnického zařízení. Věc by tedy závisela na hodnocení soudních znalců. Převzetí takového případu se tedy nebráníme, ale je třeba vždy řešit individuálně a nelze pro něj použít vzorové smlouvy a další dokumentaci, kterou máme k dispozici pro jiné případy, na které se specializujeme. I podmínky pro klienty by byly odlišné, protože kauza by byla spojena s vysokými náklady, nejistým výsledkem a asi soudním řešením. V případě potřeby řešit tuto věc, nás prosím, prosím, kontaktujte osobně na tel. čísle 774 722 622 – JUDr. Kunovjánek a prokonzultujeme případný postup.

Děkujeme uctivě.

Vážíme si spolupráce s Vámi.

Právní centrum odškodnění, s.r.o.