Pracovní úrazy - Právní centrum odškodnění

Poradna - pracovní úrazy

 • Pracovní úraz a pracovní neschopnost 2018?

  Pokud se týká náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, tak se jedná v podstatě o jednorázovou dávku, protože její výslednou částku lze stanovit až po skončení pracovní neschopnosti.

  Podle § 271m odst. 2 zákoníku práce (ZP) však platí, že náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí zaměstnavatel pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.

  Zaměstnavatel Vám tedy proplácí de facto zálohy s tím, že výsledná částka náhrady bude vypočtena po skončení pracovní neschopnosti (pracovní neschopnost může trvat i rok, někdy i déle). Nemusíte se tak obávat, že zůstanete celou dobu pracovní neschopnosti bez prostředků.

  Postup při uplatnění Ztráty na výdělku je takový, že zaměstnavatel vystaví Potvrzení o ztrátě na výdělku, kde bude uveden průměrný výdělek před vznikem škody a dále výše náhrady mzdy zaměstnance po dobu pracovní neschopnosti a výše dávek nemocenského vyplaceného OSSZ.

  Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se stanoví jako rozdíl mezi průměrným hrubým výdělkem dosahovaným před vznikem škody a plnou výší náhrady mzdy nebo platu, popřípadě plnou výší nemocenského. Na náhradu za ztrátu na výdělku má zaměstnanec nárok i za první 3 dny pracovní neschopnosti, za něž se nevyplácí náhrada mzdy nebo platu. Během prvních 2 týdnů poskytuje náhradu mzdy za pracovní dny zaměstnavatel; nemocenskou vyplácí stát až od 15. dne prac. neschopnosti.

  Pojišťovna po Vás zpravidla může požadovat vyplnění formuláře Potvrzení lékaře o příčinné souvislosti pracovní neschopnosti s pracovním úrazem, který je dostupný na webových stránkách Kooperativy.

 • Smrtelný pracovní úraz -kdo může nárokovat?

  Když osoba zemřela v důsledku události související s prací nebo úrazu s latentním nástupem, nárokovat může jejich rodina nebo osoba definovaná jako "závislá" podle zákona o odškodnění a rehabilitaci pracovníků z roku 2003.

 • Smrtelný pracovní úraz -co lze uplatnit?

  smrtelný pracovní úraz -co lze uplatnit?