Jak dlouho odškodnění trvá? - Právní centrum odškodnění

Jak dlouho odškodnění trvá?

Nároky na náhradu škody na pracovišti jsou velmi odlišné, takže je těžké odhadnout, jak dlouho bude tento proces trvat. Pokud zaměstnavatel připustí odpovědnost za Váš úraz, odškodnění za Vaše nároky můžete očekávat v poměrně brzké době. Na druhou stranu, pokud zaměstnavatel popře odpovědnost, jediná možnost bude soudní spor, který může trvat dlouhou dobu.

Jakmile předložíme veškeré podklady zaměstnavateli, tak právě on má povinnost předat, pokud možno bezodkladně, dokumenty pojistiteli. Pojišťovna má na vyřízení případu tři měsíce, ovšem za předpokladu, že jí byly předloženy veškeré potřebné podklady nezbytné pro likvidaci případu. Většina případů se vyřizuje mimosoudně a v horizontu několika měsíců, ale ve složitějších případech se může záležitost „táhnout“ řádově v letech.

Lhůty pro vyřízení neplatí pouze pro pojistitele, ale i pro ty, kteří nároky uplatňují. Lhůta pro uplatnění nároku na náhradu za pracovní nehodu ve ČR je tři roky od data úrazu nebo když jste zjistili, že zranění bylo způsobeno havárií (což může být v některých případech později, pokud není diagnostikována okamžitá újma).