Právní centrum odškodnění - Jak dlouho odškodnění trvá?

Jak dlouho odškodnění trvá?

44207163 mNároky na pracovišti jsou velmi odlišné, takže je těžké odhadnout, jak dlouho bude tento proces trvat. Pokud zaměstnavatel připustí odpovědnost za Váš úraz, odškodnění za Vaše nároky můžete očekávat v poměrně brzké době. Na druhou stranu, pokud zaměstnavatel popře odpovědnost, jediná možnost bude soudní spor, který může trvat dlouhou dobu.

Jakmile budou předloženy veškeré podklady zaměstnavateli, tak právě on má povinnost předat, pokud možno bezodkladně, dokumenty pojistiteli. Pojišťovna má na vyřízení případu tři měsíce, ovšem za předpokladu, že jí byly předloženy veškeré potřebné podklady nezbytné pro likvidaci případu. Většina případů se vyřizuje mimosoudně a v horizontu několika měsíců, ale ve složitějších případech se může záležitost „táhnout“ řádově v letech.