Právní centrum odškodnění - Co dělat při úrazu v práci

Co dělat při úrazu v práci

urazNahlásit a zaznamenat

V první řadě nahlašte nehodu nadřízenému a ujistěte se, že je řádně zaznamenána. Zaměstnavatel by Vám měl předat Záznam o úrazu, který je velmi důležitý a pojišťovna ho bude požadovat k řešení Vašich nároků.

Vyhledat lékaře

Navštivte svého lékaře co možná nejdříve, abyste mohli být ošetřeni, doložíte navíc Vaše zranění na lékařské dokumentaci. Pojišťovně při posuzování pracovního úrazu předkládáte lékařské zprávy, proto je nezbytné veškerou zdravotní dokumentaci pečlivě uschovat.

Sledovat výdaje

Kromě bolestného a trvalých následků, můžete uplatňovat i další výdaje. Poznamenejte si všechny částky, které vzniknou z důvodu Vaší nehody, jako jsou cestovní náklady na cestu do nemocnice, ztráta na výdělku, poplatky za léky a další poplatky, které vznikly v důsledku nehody v práci. Ujistěte se, že jste si uchovali veškerá potvrzení a doklady související s pracovním úrazem.

Být v kontaktu

Pokud nás kontaktujete, můžeme vám pomoci ve smyslu naší činnosti, zda máte nárok na náhradu škody způsobenou pracovním úrazem. Naši odborníci v oblasti pracovních úrazů Vám pomohou Váš případ dotáhnout do konce. Budou s vámi spolupracovat, abyste spolu řešili následky Vaší nehody a zajistí, že Vám budou uhrazeny veškeré výdaje.