Právní centrum odškodnění - Pracovní úrazy

Pracovní úraz

22225577 mPoškozením zdraví se míní jak tělesné zranění, tak i psychická porucha. Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak o pracovní úraz se nejedná, pokud se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání, dále při stravování, při cestě k lékaři atd. Jednoduše řečeno, vše, co se Vám přihodí mimo objekt zaměstnavatele, není posuzováno jako pracovní úraz. Např. zranění v kantýně, která je umístěna přímo na pracovišti zaměstnavatele, bude pracovním úrazem. 

Nehody na pracovišti můžou být různého charakteru, od méně závažných úrazů až po smrtelné prac. úrazy. Pro představu, v ČR bylo v roce 2017 dle ČSÚ hlášeno 47 491 úrazů v práci s pracovní neschopností, z toho 95 smrtelných pracovních úrazů.

Zda se jedná, případně nejedná, o pracovní úraz bude prosím vždy v konkrétním případě posouzeno naší spolupracující advokátní kanceláří, tyto služby máte zcela bezplatně. Děkujeme.