Pracovní úrazy - Právní centrum odškodnění

Pracovní úraz

pracovni urazy„Jedná se o jakékoliv poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, které byly způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“

Tato definice pracovního úrazu je uvedena v § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Poškozením zdraví se míní jak tělesné zranění, tak i psychická porucha. Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání, dále při stravování, při cestě k lékaři atd. Jednoduše řečeno, vše, co se Vám přihodí mimo objekt zaměstnavatele, není posuzováno jako pracovní úraz. Např. zranění v kantýně, která je umístěna přímo na pracovišti zaměstnavatele, v areálu zaměstnavatele, bude bezesporu pracovním úrazem. Naopak zranění utrpěné v restauraci, kam se zaměstnanec vydal v polední pauze, úrazem pracovním nebude. Zcela určující je tak místo úrazu.

Poněkud komplikovanější situace je při pracovních úrazech na služební cestě, tomuto tématu se věnujeme podrobněji v Poradně pracovních úrazů(prolink).

Nehody na pracovišti můžou být různého charakteru, od méně závažných úrazů až po smrtelné prac. úrazy. Pro představu, v ČR bylo v roce 2017 dle ČSÚ hlášeno 47 491 úrazů v práci s pracovní neschopností, z toho 95 smrtelných pracovních úrazů.